„Булгнайс“ ООД добива следните видове гнайс в землището на с.Кобилино по цени франко кариера без ДДС на европалети без стойността на европалета и чемберосване с цветове както следва:

НЕОБРЯЗАН ГНАЙС
I. Полиогонал – облицовка
1.1. №20 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
Дебелина 1,5 – 2,0 см
размери над 20 бр. / 1 м2
редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг
1.2. №12 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 1,5 – 2,0 см
размери до 12 бр. плочи на 1 м2
редове – 27 реда за 25 м2 /1200 кг
II. Полиогонал №4 Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 3.0 – 4.0 см
размери до 4 бр. плочи на 1 м2
редове – 16 реда за 15 м2 /1200 кг/
III. Камъни за градеж /ГЛИЦ/ Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина /дълбочина/ 12 – 25 см.
дължина min 20 см. и нагоре
тегло : 1300 кг. на европалет
IV. РАНДЕМАН на неоформения гнайс при нареждане – 92 %.

ОБРЯЗАН ГНАЙС
I. Размери
Изисквания
Дебелина 1,5 – 2,0 см. две успоредни страни
Тегло 1000 кг./европалет прав ъгъл 90 градуса
1 европалет – 20 кв.м. доп.отклонения ± 2 мм.
РАНДЕМАН при нареждане на обрязания гнайс – 97 %
II. Цветове Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
1. Дължина 5 см. на св.
2. Дължина 10 см. на св.
3. Дължина 15 см. на св.
4. Дължина 20 см. на св.
5. Дължина 25 см. на св.
III. Кокали Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина – 3,5 – 5 см.
дължина – 20 – 40 см.
дълбочина 2 – 5 см.
тегло – 1000 кг./европалет
1 палет – 16 реда/ 15 кв.м.
IV. Изрезки Сиво / Бежово / Смесен цвят – Миксиран
дебелина 1,5 – 2 см.
размери 30 – 40 бр./кв.м
редове – 27 реда за 25 м2
тегло – 1000 кг./европалет

Всички размери извън посочените се договарят допълнително.

смесен цвят/миксиран