Задание Полето

ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

„Добив на скално-облицовъчни материали от находище „Полето”, землище на с. Медвен, община Котел” с възложител „Булгнайс” ООД

 

Свали Задание – Част 001

Свали Задание – Част 002

Свали Задание – Част 003

Свали Съобщение