Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград
„БУЛГНАЙС“ ООД е регистрирана през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс
ГалерияЗа контакти
Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград
Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград
„БУЛГНАЙС“ ООД е регистрирана през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс
ГалерияЗа контакти
Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград
добив и търговия с гнайс
добив и търговия с гнайс
добив и търговия с гнайс

 „БУЛГНАЙС“ ООД е регистрирано през 2000 г. с предмет на дейност проучване, добив и търговия с гнайс в землището на с.Кобилино, общ. Ивайловград.

Въз основа на подадено заявление за проучване в МОСВ гр. София получава Разрешение № 78/12.01.2001 г. за търсене и проучване за гнайсошисти от МОСВ. Проувателният период за гнайс на гнайсовите находища продължава до 12.09.2002 година.

На 22.01.2003 г. пред специализирана експертна комисия (СЕК) към Министерството на околната среда и водите – гр. София дружеството защитава геоложки запаси на гнайс в размер на 390 000 m3 с протокол № НБ-7/22.01.2003 г.

Гнайс – гнайсов облицовъчен материал от фирма Булгнайс от Ивайловград

добив и търговия с гнайс

Основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г.

На основание протокол № НБ-7/22.01.2003 г. министърът на околната среда и водите издава на „БУЛГНАЙС“ ООД гр. Ивайловград удостоверение за търговско отритие № 0077/09.04.2003 г., което дава право на титуляра „БУЛГНАЙС“ да бъде определен пряко за концесионер на кариери за гнайс в границите на търговското откриване на основание чл.29 от ЗПБ. „БУЛГНАЙС“ ООД притежава сертификат за одобрение по ISO 9002 №207186 LRQA издаден от „Евротест – Контрол“ АД гр. София и протокол № 6.2-2.3324/27.09.2002г.

добив и търговия с гнайс

Получаване на концесия за добив на гнайс

На 01.07.2003 г. дружеството е подало заявление за получаване на концесия за добив на гнайс и гнайсови скално-облицовачни материали по право в Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София. С решение на МС №805/28.11.2006г. е предоставена концесия за добив на скално – облицовъчни материали (гнайсошисти). Към момента „БУЛГНАЙС“ се занимава с добив, обработка и разпространение на гнайсов камък и гнайсов облицовъчен материал.

Може да разгледате нашите сертификати в секцията BDS EN 1341

Добрите качества на гнайса и естественият му произход го правят предпочитан от стрителните предприемачи в последните години.

За какво се използва Гнайсът?

Гнайсът се използва за настилка и облицовка, като основните му качества са естетвеният му произход и изключителната износоустойчивост. Гнайсовият камък е предпочитан от много строители. Друго качество на гнайса е мразоустойчивостта и като цяло ниското влияния на температурните разлики, което е проблем за всички изкуствени облицовки.

Добиваният гнайс от фирма Булгнайс се продава както в естествен вид – неоформен полигонал, така и след обработка. Освен за облицовка и настилка, гнайсовият камък може да се използва за зидария и декорация. Добрите качества гнайса и естественият му произход го правят предпочитан от стрителните предприемачи в последните години.