Полигонал - облицовка 30

- дебелина 1,5 ÷ 2,0 см
- размери до 30 бр. / 1 м2
- редове – 27 реда за 25 м2 /1000 кг/
- цена лв./ кв.м